Hem Om oss Våra transporter Leveranser Kontakta oss
75 år är en lång tid

När Gösta startade åkeriet 1931 kunde han knappt föreställa sig vad som komma skulle. Gösta transporterade koks och kol, sand,grus och salt, och han gjorde det med dåtidens enkla flakbilar. I dag är fordonsparken en helt annan. Våra laster likaså. Men en sak har inte förändrats, Göstas syn på service och betydelsen av nöjda kunder. Den synen lever kvar, kanske ännu starkare, och är helt klart mer systematiserad i dag än för 75 år sedan.

Leveranssäkerhet och kvalitet i allt vi gör är vår viktigaste grundsten. Att transportera gods från en plats till en annan är i sig inte särskilt svårt men att göra det på ett säkert sätt, med rätt utrustning, i rätt tid och med rätt ekonomi kräver en hel del. Att våra transporter nästan uteslutande handlar om farligt gods, frätande kemikalier, ställer naturligtvis särskilda krav på både transportfordon och på våra chaufförer.

Jag brukar kalla dem våra ambassadörer. Med sin kompetens inom området farligt godshantering är våra chaufförer inte bara en garant för att transporterna sker med maximal säkerhet och enligt alla förordningar. Chaufförerna är också något av utbildare som hjälper våra godsmottagare att minimera olycksrisker vid lossning och hantering. De är vårt ansikte utåt och den viktigaste kontaktvägen mellan oss och mottagarna. Utan dem hade vi inte varit där vi är i dag, som en av västra Sveriges ledande transportörer av farligt gods. Och utan dem – och naturligtvis våra kunder - är det inte säkert att vi hade fått känna stoltheten över att ha passerat 75 år i branschen.

- Urban Byström