Hem Om oss Våra transporter Leveranser Kontakta oss
Flera kunder i samma transport

Att transportera farligt gods ställer höga krav på såväl utrustning som på de människor som hanterar godset. Fordonen är samtliga tillverkade för att lasta, transportera och lossa frätande kemikalier av olika slag, exempelvis saltsyra, svavelsyra, väteperoxid och natronlut. Vi har idag 18 unika tankbilar där ingen är den andra lik detta för att möta våra uppdragsgivares krav på flexibilitet. Alla fordon följer stränga krav på utrustning beträffande säkerhet och trygghet.

Varje år transporterar vi mer än 200 000 ton flytande kemikalier till slutanvändare i Sverige, Norge och Danmark. Transporterna sker på uppdrag av flera stora kemikalieproducenter till slutanvändare inom massaindustrin, livsmedelsindustrin och läkemedelsindustrin. Andra slutanvändare är kommunernas vatten- och avloppsreningsverk. Redan för 40 år sedan utvecklade vi ett system med fackindelade kemikalietankar. Det var, på den tiden, en unik konstruktion och även i dag är vi relativt ensamma om att kunna erbjuda transport av flera olika kemikalier i ett och samma fordon. För slutanvändare som behöver mindre kvantiteter av olika kemikalier innebär det kostnadseffektivitet i form av mindre lager. Att det innebär färre körningar som i sin tur ger mindre miljöpåverkan är en bonus alla har nytta av.


Transporter och övriga tjänster

Utöver transporter av kemikalier tömmer vi även lagertankar i samband med rengöring för inspektion eller reparation.
Vi har också tillstånd att transportera farligt restavfall från industrin till destruktion eller annan hantering.